Close

Fundamenter

Optimale fundamenter

Vårt rikholdige utvalg av fundamenter er tilpasset alle de krav som stilles til de ulike stolper/master, og de belastninger de kan bli utsatt for.

Vi har standard fundamenter laget i stål, men vi kan også tilby spesialtilpassede stål- eller betongfundament til områder med liten gravedybde eller spesielt krevende master.

Alle våre stålfundament er laget med tanke på optimalt korrosjonsvern, samt har solide og fleksible løsninger.